Welcome To www.panatdasay.blogspot.com เพื่อนๆช่วยเข้ามาติชมและแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะ^^

วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555

มาดูวิธีการเลือกตั้งกันดีกว่านะคะ^^

 ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง          1. ตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ที่ประกาศไว้หน้าหน่วยเลือกตั้ง หรือจากหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ส่งไปยังเจ้าบ้าน หรือทาง www.khonthai.com

          2. ยื่นบัตรประชาชน และลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
          3. ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ด้วยลายนิ้วหัวแม่มือขวาบนต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง พร้อมรับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือ บัตรเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต และบัตรเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ
          4. เข้าคูหาลงคะแนน ทำเครื่องหมาย x ลงในช่องทำเครื่องหมาย

               -  บัตรเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต เลือกผู้สมัครได้เพียงคนเดียว

               - บัตรเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ เลือกพรรคการเมืองได้เพียงพรรคเดียว

               - หากไม่ต้องการเลือกใครหรือพรรคการเมืองใด ให้ทำเครื่องหมายกากบาทฝนช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนน
          5. พับบัตรเลือกตั้งทั้ง 2 บัตร ให้เรียบร้อย และใส่บัตรทีละบัตรลงในหีบบัตรเลือกตั้งแต่ละประเภทด้วยตนเอง

          เอ้า! เพื่อน ๆ อย่านอนหลับทับสิทธิ์ เตรียมตัวกันให้พร้อม แล้วมาทำหน้าที่ประชาชนที่ดี เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ ในวันที่ 8 กรกฎาคม กันเถอะนะคะ  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น